Werkwijze

Intake

Bij de intake maken we kennis met elkaar en vertel je wat er aan de hand is en waar je hulp bij wilt hebben.
We vertalen dat naar een concrete “hulpvraag”.
Deze hulpvraag is het uitgangspunt bij het begeleidingstraject.

In geval van relatiecoaching van twee partners wordt deze hulpvraag geformuleerd vanuit de hulp die elk van de partners afzonderlijk nodig denkt te hebben.

De intake is mede bedoeld om in te schatten of je voor je problemen bij OASE aan het goede adres bent en of er de belangrijke “klik” tussen ons is.
Ook proberen we een inschatting te maken van de verwachte duur van de begeleiding.

Begeleidingstraject

Tijdens het begeleidingstraject proberen we onder meer de patronen en overtuigingen te ontdekken, die mogelijk ten grondslag liggen aan de problemen.
Vanzelfsprekend gaan we bezig met de vraag hoe die belemmerende patronen en overtuigingen overwonnen kunnen worden.

Ik werk vanuit de visie dat de beste oplossingen zich vanuit jezelf aandienen.
Mijn rol is om dat proces te stimuleren en te begeleiden.

In geval van relatiecoaching volgt na de intake eerst een individuele sessie van elk der partners afzonderlijk, zodat beiden zich geheel vrij kunnen uitspreken.
De daarna volgende sessies zijn weer gezamenlijk.
Waar nodig en indien gewenst kunnen ook in het verdere traject individuele sessies plaatsvinden.

Hoe dikwijls we sessies houden hangt mede af van de aard van de problematiek en wordt in onderling overleg bepaald.
Ik huldig het standpunt dat de begeleiding zo lang moet duren als nodig is en zo kort als mogelijk is.

Doorverwijzing

Mocht het zo zijn, dat jouw problematiek of onderdelen daarvan mijn competentie te boven gaan (bijv. het verwerken van een ernstig jeugdtrauma), dan zal ik je verwijzen naar een therapeut die jou op dat gebied beter kan begeleiden.